Tài nguyên dạy học

TIN RSS

CHATBOX


Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vương Quốc Linh)
 • (Lưu Xuân Hà)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bài 34. Bài luyện tập 6

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Loan (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:36' 31-05-2010
  Dung lượng: 416.5 KB
  Số lượt tải: 91
  Số lượt thích: 0 người
  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY ĐẾN DỰ GIỜ
  Hợp chất hữu cơ
  CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU.
  Hợp chất hữu cơ là gì ?
  Metan, etilen, axetilen, benzen có cấu tạo phân tử và tính chất như thế nào ?
  Dầu mỏ, khí tự nhiên có thành phần và ứng dụng như thế nào ?
  - Nhiên liệu là gì ? Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả ?
  Từ thời cổ đại, con người đã biết sử dụng và chế biến các hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hợp chất hữu cơ là gì ? Hóa học hữu cơ là gì ? Trong bài học hôm nay thầy và các em sẽ cùng trả lời hai câu hỏi trên.
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  I. KHÁI NIỆM HỢP CHẤT HỮU CƠ:
  Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?
  - Các em quan sát các bức tranh sau:
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  - Đây chính là các HCHC. Các em trả lời các câu hỏi sau:
  + Nêu nhận xét về số lượng hợp chất hữu cơ trong tự nhiên ?
  + Nêu lên tầm quan trọng của hợp chất hữu cơ đối với đời sống ?
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh
  chúng ta, trong cơ thể sinh vật và
  trong hầu hết các loại lượng
  thực, thực phẩm, trong các loại đồ
  dùng, và ngay trong cơ thể chúng ta.
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  2. Hôïp chaát höõu cô laø gì ?
  Caùc em haõy quan saùt thí nghieäm:
  + Cho bieát hieän töôïng gì ñaõ xaûy ra?
  + Neâu nhaän xeùt chaát gì ñöôïc sinh ra ?
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  Tương tự như thế nếu chúng ta thay thế bông bằng cồn hoặc nến, sản phẩm sinh ra củng làm cho nước vôi trong bị vẫn đục.
  - Vậy các em có kết luận gì về thành phần hóa học của HCHC ?

  Hợp chất hữu cơ là hợp chất của
  cacbon (Trừ CO, CO2, H2CO3, và
  các muối cacbonat)
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  Bài tập: Trong các hợp chất sau,
  hợp chất nào là hợp chất hữu cơ:
  NaHCO3, C2H2, C6H12O6, C6H6, CH3Cl, MgCO3, CO2
  Đáp án: C2H2, C6H12O6, C6H6, CH3Cl
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  3. Các loại hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào ?
  - Các em quan sát hai nhóm hợp chất sau và thảo luận và trả lời:
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  C2H2, C2H4, C3H6, C5H12, ...
  C2H5OH, C6H5OH, C2H5O2N, ..
  Các em hãy nhận xét về thành phần phân tử của các chất trong mỗi nhóm, có điểm nào giống và khác nhau ?
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  - Qua ví dụ trên chúng ta nhận thấy HCHC được phân ra thành hai nhóm chính theo thành phần phân tử:  HIĐRO
  CABON
  Phân tử chỉ có
  hai nguyên tố
  cacbon và
  hiđro.
  Thí dụ: CH4, C2H4, C6H6
  DẪN XUẤT CỦA
  HIĐRO CACBON
  Ngoài cacbon và hiđro,
  trong phân tử còn có
  các ng.tố khác: oxi, nitơ, clo,
  Thí dụ: C2H6O, CH3Cl
  HỢP CHẤT HỮU CƠ.
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  Bài Tập: Hãy sắp xếp các chất sau: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3Na, thuộc loại hợp chất hiđro cacbon, dẫn xuất hiđro cacbon, hợp chất vô cơ.
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  C6H6,
  C4H10
  C2H6O,
  C2H6O2Na,
  CH3NO2
  CaCO3,
  NaNO3,
  NaHCO3
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  III. KHÁI NIỆM VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ:
  Trong hóa học hữu cơ có nhiều ngành khác nhau như Hóa học vô cơ, Hóa học Hữu cơ, Hóa lí, Hóa phân tích, ... Mỗi chuyên nghành
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  có một đối tượng và mục đích
  nghiên cứu khác nhau. Vậy hóa
  học hữu cơ là gì ?
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.
  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  Các em hãy đọc nội dung đoạn 2 mục 3.
  Đây chính là lịch sử phát triển của hóa học hữu cơ.
  NGÀNH HÓA HỌC
  HỮU CƠ
  HÓA
  HỌC
  DẦU
  MỎ
  HÓA
  HỌC
  POLIME
  HÓA HỌC
  CÁC HỢP
  CHẤT HỮU

  TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  - Ngaønh hoaù hoïc höõu cô coù vai troø
  quan troïng trong söï phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi.
  Bài tập : Dựa vào các dữ kiện sau
  đây có thể nói một chất vô cơ hay
  hữu cơ khoanh tròn câu đúng nhất ?
  a. Trạng thái rắn lỏng.
  b. Màu sắc.
  c. Độ tan trong nước.
  d. Thành phần nguyên tố.
  - Qua bài học hôm nay các em cần nắm được những nội dung sau đây:
  Hiểu thế nào là hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.
  2. Sự phân loại hợp chất hữu cơ.
  3. Những chuyên ngành của hóa học hữu cơ.
  - Chú ý đến nội dung bài mới với các phần sau đây:
  + Nắm lại hóa trị của cacbon, oxi, hiđro.
  + Đọc trước nội dung mạch cacbon, trật tự liên kết, cách viết công thức cấu tạo.
  CHÚC CÁC THẦY VÀ CÁC EM MỘT MÙA XUÂN VUI TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC.
  Avatar

  TVM!

   
  Gửi ý kiến